Издательство Эпиграф - Описание книги Әлеуметтік психология
Абеуова Игайша Аблезқызы Әлеуметтік психология
Оқу құралында әлеуметтік психологияның пәні, міндеттері, қалыптасу тарихы қарастырылған. Сонымен қатар әлеуметтік психологияның негізгі тақырыптары: адамаралық қарым-қаты-нас (мәні, түрлері), жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы (әлеуметтену, әлеуметтік бағдар, т.б.) және де топ-тар мәселелері неғұрлым толығырақ берілген. Оқу құралы студенттермен қатар, магистранттар, оқытушы-лар, әлеуметтік-психологиялық проблемалармен айналысатын адамдарға арналған.
Содержание
Содержание
Видео лекции
Видео лекции
3d Анимации
3d Анимации
Тесты
Тесты