Epigraph Publishing - Book description Жалпы иммунология
Сейтханова Бибигуль Толегеновна Жалпы иммунология
Оқулық ҚРМЖМБС 03.07.475-2006 « Жалпы медицина» мамандығы студенттері үшін негізгі оқулық ретінде ал 5В110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша ҚР 2012 жылғы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты, 5В110400-«Медициналық профилактикалық ісі» мамандығы бойынша ҚР -2009 жылғы, 5В110100 – «Мейірбике ісі» 2012 жылғымемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша қосымша оқулық ретінде қолдануға лайық.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
Tests
Tests