Epigraph Publishing - Book description Патологиялық анатомия
Ахметов Жаугашты Байназарұлы Патологиялық анатомия
Патологиялық анатомия оқулығының үшінші басылымы медициналық білім беру жүйесіне инновациялық бағыттағы әдістемелердің кеңінен енгізілуіне байланысты жаңа оқу бағдарламаларына сәйкестендіріліп, 8 модулге бөлініп, бүтіндей қайта өңделіп жазылды. Оқулыққа дәрігер-интерндерге арналған жаңа бөлім қосылып, бұрынғы оқулықта болмаған патологиялық-анатомиялық қызмет жөнінде, диагноздарды құрастыру, клиникалық-анатомиялық талдау, диагноз сәйкессіздіктері жөніндегі мәселелер қаралды. Оқулық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, дәрігер-патологоанатомдарға, кафедра оқытушыларына, ғылыми қызметкерлерге және медициналық колледж студенттеріне арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests